Finsko-český česko-finský šikovný slovník

Finsko-český česko-finský šikovný slovník

Aktuální slovník určený především začínajícím a středně pokročilým studentům finštiny. Obsahuje běžně užívané obraty ze spisovného i hovorového jazyka. Důraz je kladen na přehlednost, srozumitelnost a užitečné doplňující informace pro studium jazyka. V knize najdete i přehled gramatiky a studijní konverzační okruhy.

ISBN: 978-80-7508-205-3
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788075082053
formát: 115 x 165 mm
stran: 720
hmotnost: 422 g
edice: 1
vydání: 3. 6. 2016
Obsah
  • 36 000 hesel
  • 5 000 příkladů, idiomů a frází významů
  • 59 000 překladů
  • 69 stran konverzačních okruhů vhodných pro školní výuku
  • 70 studijních poznámek
  • Přehled finské gramatiky s příklady
Vlastnosti
  • Pečlivě vybraná aktuální slovní zásoba
  • Dvojbarevný tisk pro lepší přehlednost hesel
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Aktuální slovník určený především začínajícím a středně pokročilým studentům finštiny. Hesla, významy a překlady jsou pečlivě vybrány tak, abyste zde našli běžně užívaná slova a obraty ze spisovného i hovorového jazyka. Za podstatnými jmény a adjektivy uvádíme v závorce tvary genitivu, partitivu a partitivu množného čísla. U podstatných jmen v množném čísle uvádíme tvar partitivu množného čísla. Za slovesy jsou uváděny tvary 1. osoby jednotného čísla přítomného času, 3. osoby imperfekta a NUT-participia.

Při tvorbě tohoto titulu jsme vycházeli z finských výkladových slovníků renomovaných nakladatelství (Kielitoimiston sanakirja) a z vlastního aktuálního výkladového slovníku češtiny. Důraz je kladen na přehlednost, srozumitelnost a užitečné doplňující informace pro studium jazyka. Nechybí ani praktické příklady převzaté z běžného jazyka, které vám usnadní zapamatování slovní zásoby a aktivní komunikaci.

Všechna hesla a ustálené obraty jsou doplněny o předložkové vazby a upřesňující závorky, aby bylo docíleno maximální jednoznačnosti významů a výstižnosti překladů. Tyto doplňkové informace vám pomohou rychle a snadno najít správný význam a vybrat nejvhodnější překlad. Předložkové vazby a příklady vám napoví, jak slovo nebo slovní spojení správně užít ve větě.

Přehled finské gramatiky spolu s ilustračními příklady vám umožní rychle si osvojit základy jazyka a zásady jeho užívání. Užitečnou pomůckou pro studenty budou bezpochyby i praktické poznámky o použití finských slov. Jistě oceníte také konverzační přílohu s množstvím témat vhodných pro přípravu do výuky, ale také k osvojování slovní zásoby a aktivního překládání. Mnoho témat můžete využít i při běžné konverzaci a komunikaci s cizinci - např. Pozdravy a oslovení, Seznámení, Pozvání a návštěva, Čas, Telefonování, Počítač, Rodina, Bydlení, Zdraví atd. 

Věříme, že vám slovník bude užitečným pomocníkem při studiu jazyka.