IS’ WAS? Slovník slangu a hovorové němčiny, 2. vydání

IS’ WAS? Slovník slangu a hovorové němčiny, 2. vydání

Aktualizované vydání slovníku německého slangu se zaměřuje na jazyk mladé generace. Těžištěm je současný hovorový jazyk a slang, na který můžete narazit na internetu, ve filmech nebo v tisku. Součástí slovníku je seznam zkratek, které se dnes běžně používají v SMS zprávách nebo na chatu. Věříme, že vám tento slovník usnadní komunikaci v reálném i virtuálním světě.

ISBN: 978-80-7508-255-8
vazba: měkká, lepená vazba, matné lamino
EAN: 9788075082558
formát: 115 x 165 mm
stran: 224
hmotnost: 204 g
edice: 2
vydání: 8. 1. 2017
Obsah
  • 10 000 aktuálních slangových a hovorových výrazů
  • slangové a hovorové idiomy s příklady a českými překlady
  • přehled zkratek užívaných na internetu, v e-mailech a SMS zprávách
  • Ukázkové stránky jsou z knihy. Podoba a rozsah e-booku se může od knižní verze lišit.
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Nové aktualizované vydání publikace zaměřené na hovorovou němčinu a slang. Ve slovníku najdete běžné hovorové a slangové výrazy z dnešní němčiny.

Dnešní dynamická doba se odráží i v tom, jak mluvíme. Padají hranice nejen mezi státy, ale i mezi sociálními skupinami, jazyky se mísí napříč světem a kulturami. V hovorové vrstvě jazyka se tyto změny projevují nejdříve a němčina není výjimkou. Většina překladových slovníků tento vývoj nestačí zachycovat. Poměrně často se proto stává, že v nich uživatel nenajde překlady slov, na která běžně narazí při komunikaci na ulici, ve škole nebo na internetu, při sledování filmu a televize nebo při poslechu moderní hudby. Český uživatel je pak často odkázán pouze na kontext, z něhož má vyrozumět význam příslušného slova. A to je někdy úkol velice náročný, protože zejména texty a diskuse, které jsou k nalezení na internetu, jsou doslova prošpikovány hovorovými obraty, anglicismy a pár písmeny s apostrofy zkracujícími kdeco. Němčina je specifická množstvím dialektů, proto ani její hovorová podoba není jednotná. Každý kraj má svoje osobité způsoby vyjádření – slovní zásobu, způsoby krácení slov, předložkové vazby a podobně.

Čerpali jsme nejen z uznávaných výkladových slovníků hovorové němčiny a slangu mladých, ale také z mnoha internetových zdrojů, tedy ze slovníků, které svými příspěvky sestavují sami mladí lidé, a z diskusí, v nichž se probírá současný jazyk a jeho používání. České ekvivalenty i překlady německých obratů a příkladů jsou voleny tak, aby co nejlépe stylově vystihovaly německé výrazy a mohli jste si tak udělat lepší představu o jejich použití. Vzhledem k zaměření slovníku sem patří rovněž slova, která se ve slušné společnosti nevyslovují a se spisovnou češtinou toho nemají moc společného.

Součástí slovníku je seznam zkratek, které se běžně používají v SMS zprávách nebo na chatu. Tento seznam nemůže být vyčerpávající, ale ukazuje, jakým způsobem ke zkracování slov dochází, a snadno si tak odvodíte slova, která v seznamu nenajdete.

Věříme, že vám tento slovník usnadní komunikaci jak v reálném, tak virtuálním světě a pomůže rozšířit obzory při studiu jazyka našich sousedů.