Gramatika současné němčiny

Gramatika současné němčiny

Starší vydání gramatiky němčiny se slevou. Kniha popisuje gramatické jevy přehledně a čtivě. Vše vysvětluje na základě jednoduchých pravidel a tabulek s mnoha příklady. Příručka je vytvořena podle nových pravopisných pravidel. 

ISBN: 978-80-87819-71-5
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788087819715
formát: 115 x 165 mm
stran: 176
hmotnost: 166 g
edice: 2
vydání: 28. 1. 2014
ebook format: epub
ebook kód: 9788087819746
Obsah
  • 12 kapitol a 120 podkapitol
  • Přehled nových pravidel německého pravopisu
  • Přehled nepravidelných sloves, podrobný rejstřík
  • Ukázkové stránky jsou z knihy. Podoba a rozsah e-booku se může od knižní verze lišit.
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Každý, kdo se učí nebo již prakticky používá cizí jazyk, se neobejde bez dobré znalosti mluvnice a jejích pravidel. Připravili jsme proto autorskou gramatiku německého jazyka, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě.

Němčina patří k jazykům, které vyžadují zpočátku trpělivost, je nutné zvládnout větší objem znalostí, abyste si mohli aspoň jednoduše popovídat. Její gramatický systém je poměrně složitý, ale zároveň pravidelný. Proto jsme obecné výklady omezili na minimum a doplnili je přehlednými tabulkami. Každý jev je také dokreslen množstvím příkladů pečlivě vybraných z tisku či spolehlivých internetových zdrojů tak, aby skutečně odrážely současnou podobu německého jazyka. Důraz jsme kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité a ty, které se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se např. směrových příslovcí hin a her, použití členu, stavby německé věty či přehledy odlišných předložkových vazeb doplněné množstvím příkladů. Naopak méně používané slovesné tvary jsou zmíněny pouze okrajově.

Příručka je vytvořena podle nových pravopisných pravidel a příklady i výklady je respektují. Při tvorbě jsme vycházeli z moderních příruček, zúročili jsme také bohaté zkušenosti z mnohaletého vývoje slovníků. Věříme, že naši gramatiku ocení jak studenti a učitelé, tak všichni ti, kteří se s němčinou setkávají v praxi a chtějí mít kdykoli po ruce všechny důležité informace.