Právě vycházejí další atlasy

Na letošní léto chystáme desítky novinek, které potěší zájemce o historii a geografii, studenty, cestovatele i rodiny s dětmi.

V červnu vychází dalších šest publikací z edice historických a zeměpisných atlasů. Budete tedy moci vybírat už z 18 knih! Novinkami jsou Atlas vrcholné kolonizace, Atlas dějin Ruska, Atlas dějin USA, Atlas holocaustu, Atlas Ruska a Atlas USA. Fakta jsou popisována z globálního pohledu, podrobně, s maximální snahou o nestrannost.

Všechny knihy napsali odborníci na dané období a oblast. Zkušení kartografové se snažili co nejpřesněji zakreslit staré lokality, města, hranice říší či oblastí vlivu, místa střetu armád, přesunů obyvatel nebo výskytů hladomorů. Atlasy šikovně kombinují text, mapy a infografiku, díky tomu jsou podávané informace přehlednější a lépe pochopitelné. Udělají radost nejen zájemcům o tuto problematiku, ale i učitelům a žákům, kterým poskytne hodnotný studijní materiál.

Atlas vrcholné kolonizace    Atlas dějin Ruska    Atlas dějin USA    Atlas holocaustu    Atlas Ruska    Atlas USA

Atlas vrcholné kolonizace
Kniha podává na koloniální expanzi v 19.–20. století skutečně globální pohled. Obsažené mapy a plánky vznikly na základě historického bádání a snaží se zachytit svět kolonií v celé jeho pestrosti a složitosti, od rozlehlého Britského impéria až po nejmenší koloniální mocnosti.

Atlas dějin Ruska
Atlas zachycuje územní vývoj Ruska od středověku do dnešních dnů. Podává ucelený pohled na dějiny ruského impéria a sleduje jeho politický a hospodářský vývoj. Jak se Rusko vyrovnávalo s rozpadem Sovětského svazu a menším vlivem ve světě? Kam míří současné Rusko?

Atlas dějin USA
Historický atlas vás provede dějinami Spojených států amerických. Objasňuje, na jakých základech je postavena síla USA, vystihuje identitu amerických obyvatel a charakterizuje jejich způsob života. Jak se USA podařilo stát se světovou supervelmocí? Co zbylo z amerického snu? 

Atlas holocaustu
Atlas zachycuje počátky, rozsah a důsledky jedné z nejtragičtějších kapitol dějin lidstva. Nabízí komplexní pohled na genocidu, která zasáhla téměř celou Evropu a poodkrývá mechanismy masového vyhlazování evropských Židů a Romů. Mapuje také postoj neutrálních zemí, Spojenců a mezinárodních organizací.

Atlas Ruska
Atlas podrobně popisuje dnešní Rusko, výzvy, kterým je třeba čelit i strategie Ruska ve vysoké hře velmocí. Získáte podrobný přehled o ruské společnosti, ekonomice i armádě. Zvláštní důraz je kladen na pochopení specifické ruské identity a na ruské aktivity v zahraničí. 

Atlas USA
Atlas nabízí originální portrét země velkých kontrastů, která prochází hlubokou vnitřní proměnou. Pomůže pochopit příčiny nevídané rozpolcenosti americké společnosti a odhalí silné i slabé stránky největší světové velmoci. Je dnes USA velmocí na rozcestí?