Nové gramatiky pro čtyři jazyky

Řada gramatických příruček se právě rozrůstá o 4 další jazyky. O pestrosti naší nabídky svědčí i skutečnost, že tentokrát každý jazyk reprezentuje jinou jazykovou skupinu.

Již začátkem roku vyšla Gramatika současné arabštiny. Tato příručka vznikala déle než 2 roky a výsledek opravdu stojí za to. Na 224 stranách najdete podrobný popis gramatických jevů potřebných ke zvládnutí tohoto jazyka, spoustu praktický příkladů včetně výslovnosti i stručný přehled arabských dialektů. Vedle arabské konverzace a jazykového průvodce Afrika obsahující konverzaci egyptské arabštiny je to už třetí titul věnující se tomuto semitskému jazyku.

Gramatika současné estonštiny je po vloni vydané finštině dalším titulem mapujícím ugrofinské jazyky. Důraz jsme kladli na jevy, které jsou důležité pro běžné vyjadřování, přitom se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se například infinitivu a participií, příslovcí a adpozic. Zvláštní pozornost jsme věnovali také stavbě estonské věty a větným členům.

Slovanské jazyky v novinkách reprezentuje Gramatika současné polštiny. Je určena nejen studentům polštiny, ale i všem zájemcům o tento nám blízký západoslovanský jazyk. Právě příbuznost polštiny s češtinou může proces osvojení si jazyka usnadnit a urychlit, na druhou stranu může svádět k podceňování či vést ke zbytečným chybám. I proto jsme do knihy zařadili kapitolu Zrádná slova. Jazyku našeho severního souseda se budeme věnovat i nadále, připravujeme k vydání šikovný slovník i česko-polský mluvník.

Jako poslední se dostává na trh Gramatika současné dánštiny, po němčině, nizozemštině, norštině a švédštině další z germánských jazyků. I tato příručka je koncipována jako pomocník při studiu jazyka, obsahuje řadu praktických příkladů a informací, které mají za cíl obohatit vyjadřovací možnosti studenta. Najdete zde i základní informace o tvoření slov a přejímání slov z cizích jazyků, pravidla dánského pravopisu či přehled nepravidelných sloves.

I když se to na první pohled nezdá, v naší nabídce najdete gramatiky již pro 20 jazyků. A pokud mezi nimi není právě ten váš jazyk, sledujte nadále naše stránky. Chystáme totiž další novinky a některých se dočkáte možná ještě letos. Alespoň základní informace o gramatice některého z 50 jazyků najdete v našich konverzacích, které si můžete snadno pořídit i jako e-book přímo na našem e-shopu.

arabská gramatika polská gramatika estonská gramatika dánská gramatika