Gramatika současné polštiny

Gramatika současné polštiny

Polská gramatika přibližuje pravidla mluvnice přehledně, jednoduše a čtivě. Důraz je kladen na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité, a ty, ve kterých se často chybuje. Zvláštní pozornost byla věnována příbuznosti polštiny a češtiny, která může v některých případech komunikaci ztížit. Věříme, že bude praktickou pomůckou pro všechny, kdo se s polštinou setkávají v praxi.

ISBN: 978-80-7508-224-4
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788075082244
formát: 115 x 165 mm
stran: 160
hmotnost: 150 g
edice: 1
vydání: 12. 12. 2016
ebook format: epub
ebook kód: 9788075084965
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti, zrádná slova
  • Křížové odkazy
  • Podrobný rejstřík
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Aktuální a zcela původní přehled polské gramatiky. Cílem  příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější informace o současné polské gramatice,  a to bez přemíry  lingvistické teorie a nadbytečných odborných termínů. Jednotlivé gramatické jevy přibližuje prostřednictvím jednoduchých pouček či pravidel a příkladů. Naším záměrem nebylo podat zcela vyčerpávající a teoreticky dokonalý popis gramatiky, ale pomoci běžnému uživateli osvojit si co nejsnadněji v praxi skutečně užívané gramatické jevy.

Každá kapitola obsahuje vedle stručného a jasného popisu určité mluvnické kategorie také mnoho praktických příkladů z běžně používaného jazyka. Jejich český překlad pomůže uživatelům zafixovat si gramatický jev, aniž by se museli učit nazpaměť teoretická pravidla a až poté se je snažili aplikovat na konkrétní slovní zásobu. Výklad a praktické ukázky jsou opatřeny množstvím poznámek upozorňujících na výjimky, zajímavosti, stylistické zařazení jednotlivých jevů, odkazy na související kapitoly atd.

Zvláštní pozornost byla věnována příbuznosti polštiny a češtiny, která může usnadnit (nebo v některých případech i ztížit) proces osvojování si jazyka. Jednotlivé jevy jsou proto porovnávány se situací v češtině a jedna z kapitol je věnována i tzv. zrádným slovům. Při vytváření této příručky jsme respektovali tradici polské jazykovědy, která je v mnoha ohledech odlišná od české tradice. Tento přístup s sebou nese úskalí v podobě odlišné terminologie, čtenář proto najde u klíčových pojmů i jejich polský ekvivalent.

Na konci publikace naleznete také podrobný abecední rejstřík používaných pojmů, který vám urychlí vyhledávání jednotlivých termínů. Gramatika současné polštiny je určena především těm, kdo se jazyk učí, od začátečníků až po pokročilé studenty, kteří zde jistě najdou nejednu zajímavost týkající se polského jazyka. Věříme, že vám bude přehled polské gramatiky dobrým pomocníkem jak ve škole, nebo při samostudiu, tak třeba jen při osvěžování dříve získaných vědomostí.