Podrobná gramatika turečtiny

Podrobná gramatika turečtiny

Nový a zcela původní přehled turecké gramatiky vytvořil přední český turkolog PhDr. Petr Kučera, Ph.D. ve spolupráci s kolektivem Lingea s.r.o. Cílem této knihy je poskytnout uživateli podrobný přehled o současné turecké gramatice. Kniha je určena všem, kdo se chtějí seznámit s tímto exotickým jazykem nebo jej již studují.

více zde ...

Vydání: 1, 2014 | Stran: 490 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-87471-79-1
Vazba: pevná | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: pevná | ISBN: 978-80-87471-79-1
Balení: 490 | 165x115 mm | Dostupnost: skladem
cena: 490
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a podrobné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Slovník gramatických termínů
  • Křížové odkazy
  • Podrobný rejstřík
Hlavní vlastnosti
Ukázkové strany
Podrobná gramatika turečtiny Podrobná gramatika turečtiny Podrobná gramatika turečtiny Podrobná gramatika turečtiny Podrobná gramatika turečtiny Podrobná gramatika turečtiny Podrobná gramatika turečtiny Podrobná gramatika turečtiny
Doporučujeme
Podrobnější informace

Nový a zcela původní přehled turecké gramatiky vytvořil přední český turkolog PhDr. Petr Kučera, Ph.D., a kolektiv Lingea s.r.o. Cílem této knihy je poskytnout uživateli podrobný přehled o současné turecké gramatice. Kniha je určena všem, kdo se chtějí seznámit s tímto exotickým jazykem nebo jej již studují a poslouží též jako učebnice turečtiny.

Publikace poskytuje první ucelený a podrobný popis turecké gramatiky v češtině. Svým rozsahem je srovnatelná s velkými tureckými i západními mluvnicemi a pokrývá všechny důležité jevy turecké morfosyntaxe. Vedle základních pravidel, kterými se řídí stavba vět, popisu funkce větných členů a slovních druhů v turečtině a praktických pouček o jejich užívání v ní čtenář nálezné i výklad o spojeních, vazbách a strukturách, jež jsou sice méně časté, nicméně na ně lze narazit v mluvené řeči, tisku, úředním stylu nebo krásné literatuře. Uživatel by tak měl v knize nalézt popis většiny gramatických struktur, s nimiž se může setkat v mluveném i písemném projevu. Zvláštní pozornost je přitom věnována těm jevům, kterými se turečtina výrazně liší od češtiny a jež působí studentům turečtiny největší obtíže. Ačkoliv se práce primárně soustředí na popis spisovného jazyka, jsou často uváděny i varianty běžné v hovorovém jazyce. Až na ojedinělé výjimky však neuvádíme odlišnosti typické pro dialekty. Kniha zachycuje současnou podobu turečtiny a přihlíží také k aktuálnímu pravopisu. 

Jedním z důležitých cílů, jež si autor této učebnice turečtiny vytyčil, byla srozumitelnost a přehlednost výkladu. Záměrem nebylo poskytnout čistě teoretický popis tureckého jazyka, nýbrž vytvořit praktickou příručku, která pomůže při studiu i čtenářům bez jazykovědného vzdělání. Proto jsme se, pokud to jen bylo možné, snažili vyhnout přílišnému užívání úzce odborné terminologie a veškeré jevy jsme demonstrovali na široké škále příkladů, které danou otázku objasňují z různých úhlů pohledu. Práce nicméně není určena jen studentům turečtiny; doufáme, že se díky svému širokému pojetí stane cennou pomůckou i odborníkům z řad jazykovědců a obecně všem těm, kdo se, ať už profesně či amatérsky o turecký jazyk zajímají.