Podrobná gramatika turečtiny

Podrobná gramatika turečtiny

Aktuální a původní přehled turecké gramatiky vytvořil přední český turkolog PhDr. Petr Kučera, Ph.D. ve spolupráci s kolektivem Lingea s.r.o. Cílem této knihy je poskytnout uživateli podrobný přehled o současné turecké gramatice. Velká gramatika turečtiny je určena všem, kdo se chtějí seznámit s tímto exotickým jazykem nebo jej již studují.

ISBN: 978-80-87471-79-1
vazba: pevná s kulatým hřbetem, lesklé lamino
EAN: 9788087471791
formát: 115 x 165 mm
stran: 490
hmotnost: 504 g
edice: 1
vydání: 1. 10. 2014
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a podrobné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Slovník gramatických termínů
  • Křížové odkazy
  • Podrobný rejstřík
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Původní přehled turecké gramatiky vytvořil přední český turkolog PhDr. Petr Kučera, Ph.D., a kolektiv Lingea s.r.o. Cílem této knihy je poskytnout uživateli podrobný přehled o současné turecké gramatice. Kniha je určena všem, kdo se chtějí seznámit s tímto exotickým jazykem nebo jej již studují a poslouží též jako učebnice turečtiny. Kniha je v pevné obálce.

Publikace poskytuje první ucelený a podrobný popis turecké gramatiky v češtině. Svým rozsahem je srovnatelná s velkými tureckými i západními mluvnicemi a pokrývá všechny důležité jevy turecké morfosyntaxe. Vedle základních pravidel, kterými se řídí stavba vět, popisu funkce větných členů a slovních druhů v turečtině a praktických pouček o jejich užívání v ní čtenář nálezné i výklad o spojeních, vazbách a strukturách, jež jsou sice méně časté, nicméně na ně lze narazit v mluvené řeči, tisku, úředním stylu nebo krásné literatuře. Uživatel by tak měl v knize nalézt popis většiny gramatických struktur, s nimiž se může setkat v mluveném i písemném projevu. Zvláštní pozornost je přitom věnována těm jevům, kterými se turečtina výrazně liší od češtiny a jež působí studentům turečtiny největší obtíže. Ačkoliv se práce primárně soustředí na popis spisovného jazyka, jsou často uváděny i varianty běžné v hovorovém jazyce. Až na ojedinělé výjimky však neuvádíme odlišnosti typické pro dialekty. Kniha zachycuje současnou podobu turečtiny a přihlíží také k aktuálnímu pravopisu. 

Jedním z důležitých cílů gramatiky byla srozumitelnost a přehlednost výkladu. Záměrem nebylo poskytnout čistě teoretický popis tureckého jazyka, nýbrž vytvořit praktickou příručku, která pomůže při studiu i čtenářům bez jazykovědného vzdělání. Proto jsme se, pokud to jen bylo možné, snažili vyhnout přílišnému užívání úzce odborné terminologie a veškeré jevy jsme demonstrovali na široké škále příkladů, které danou otázku objasňují z různých úhlů pohledu. Práce nicméně není určena jen studentům turečtiny; doufáme, že se díky svému širokému pojetí stane cennou pomůckou i odborníkům z řad jazykovědců a obecně všem těm, kdo se, ať už profesně či amatérsky o turecký jazyk zajímají.