Gramatika současné portugalštiny

Gramatika současné portugalštiny

Aktuální a svým rozsahem v rámci ČR výjimečná gramatika portugalštiny. Publikace přibližuje jednotlivé gramatické jevy pomocí jednoduchých pravidel a praktických příkladů. Věnuje se zejména její evropské normě, nicméně uvádí i největší rozdíly oproti brazilské variantě. Kniha obsahuje také přehled nepravidelných sloves. Učebnice portugalštiny je určena pro pro všechny milovníky portugalštiny, pro začátečníky i pokročilejší uživatele.

více zde ...

Vydání: 1., 2012 | Stran: 144 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-87471-56-2
Vazba: lepená, obal měkké lamino | Ebook format: epub | Dostupnost: skladem
Systém: lepená, obal měkké lamino | ISBN: 978-80-87471-56-2
Balení: 144 | 165x115 mm | Dostupnost: skladem
cena: 279
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů, jasné a stručné výklady
  • Množství praktických příkladů, poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Přehled nepravidelných sloves, křížové odkazy, podrobný rejstřík
  • Ukázkové stránky jsou z knihy. Podoba a rozsah e-booku se může od knižní verze lišit
Hlavní vlastnosti
Ukázkové strany
Gramatika současné portugalštiny Gramatika současné portugalštiny Gramatika současné portugalštiny Gramatika současné portugalštiny Gramatika současné portugalštiny Gramatika současné portugalštiny Gramatika současné portugalštiny Gramatika současné portugalštiny
Doporučujeme
Podrobnější informace

Aktuální a svým rozsahem v rámci ČR výjimečný přehled portugalské gramatiky. Cílem této příručky je seznámit čtenáře se základy portugalské gramatiky, s nezbytnou lingvistickou teorií a odbornými termíny. Tento přehled se zabývá zejména její evropskou normou, nicméně uvádí i největší rozdíly oproti její brazilské variantě, ať už gramatické či výslovnostní. Naší snahou bylo přiblížit jednotlivé gramatické jevy pomocí jednoduchých pravidel a praktických příkladů tak, aby i uživatel bez hlubšího povědomí o jazyku byl schopen z výkladu pochopit principy tvoření a užívání daného jevu a poté je bez větších problémů aplikovat v běžné komunikaci. Cílem této publikace není podat podrobný popis gramatiky, nicméně své si v ní najdou i pokročilejší uživatelé a milovníci portugalštiny.

Každá kapitola odpovídající dané gramatické kategorii obsahuje popis uvedeného jevu, případy jeho užití i množství praktických příkladů ze života společně s jejich překladem do češtiny. Obtížnost portugalštiny spočívá nejen v její výslovnosti, ale také v množství gramatických nepravidelností, a proto v této publikaci najdete množství poznámek týkajících se těchto jevů s odkazem na související kapitoly. Přehled je doplněn o podrobný abecední rejstřík, který vám urychlí nalezení konkrétních jevů a zpříjemní práci s touto příručkou.

Portugalština je v současné době šestým světovým jazykem s více než 250 milióny rodilých mluvčích, podle organizace UNESCO je portugalština společně se španělštinou nejrychleji rostoucím evropským jazykem. K její popularitě značně přispívá ekonomický rozvoj Brazílie. Proto je v naší publikaci i kapitola věnovaná brazilské portugalštině, kromě již zmíněných rozdílů v gramatice a výslovnosti v ní uvádíme i přehled nejvýraznějších rozdílů v portugalské a brazilské slovní zásobě.

Věříme, že naši portugalskou gramatiku ocení jak začátečníci, tak i pokročilejší studenti a vyučující.