Gramatika současné ukrajinštiny

Gramatika současné ukrajinštiny

Aktuální ukrajinská gramatika jednotlivé jevy mluvnice přibližuje pomocí  jednoduchých pouček a pravidel. Výklad doplňují tabulky a praktické příklady z běžně používané ukrajinštiny, ze současné literatury i tisku. V gramatice najdete také srovnání některých českých a ukrajinských gramatických jevů, které vám pomohou ukrajinskou gramatiku lépe pochopit. Na konci je zařazen i seznam zrádných slov.

ISBN: 978-80-7508-328-9
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788075083289
formát: 115 x 165 mm
stran: 160
hmotnost: 150 g
edice: 1, 2018
vydání: 30. 8. 2018
ebook format: epub
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady, množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Přehled zrádných slov
  • Křížové odkazy, podrobný rejstřík
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Aktuální přehledná jazyková příručka pro všechny zájemce o ukrajinštinu. Při studiu jazyka je jistě potřebná nejen dobrá znalost slovní zásoby, ale také gramatických pravidel. Autoři při práci vycházeli nejen z moderních jazykových příruček a gramatik, ale také z vlastních zkušeností se studiem a výukou ukrajinštiny.

Cílem této publikace je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné ukrajinské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a nadbytečné odborné terminologie. Tato příručka nemá být vyčerpávajícím teoretickým popisem gramatiky, ale spíše praktickým pomocníkem při studiu současné ukrajinštiny.

Každá kapitola kromě vysvětlení dané problematiky obsahuje také konkrétní příklady. Kromě slovních obratů, se kterými se člověk setká při každodenní komunikaci, jsou použity věty ze současné literatury či tisku. Naší snahou bylo vysvětlit jednotlivé gramatické jevy na základě jednoduchých, jasných pouček a za pomoci množství praktických příkladů tak, aby si je uživatel mohl snadno osvojit a poté aktivně užívat v reálné komunikaci. Výklad je doplněn o řadu poznámek, upozorňujících na výjimky a zajímavosti. Jednotlivé kapitoly na sebe často odkazují, takže při studiu konkrétního gramatického jevu snadno můžete najít další související výklad či příklady.

V gramatice najdete také srovnání některých českých a ukrajinských gramatických jevů, které vám pomohou ukrajinskou gramatiku lépe pochopit, ale i těch, které mohou být pro Čechy zrádné. Na konci této jazykové publikace je proto zařazen i seznam zrádných slov. Gramatický přehled je doplněn abecedním rejstříkem, díky kterému rychleji a snáze najdete konkrétní gramatický jev.

Gramatika současné ukrajinštiny je určena především těm, kdo se jazyk učí, od začátečníků až po pokročilé studenty, kteří zde jistě najdou nejednu zajímavost týkající se ukrajinského jazyka. Věříme, že vám bude přehled ukrajinské gramatiky dobrým pomocníkem ve škole, při samostudiu nebo při osvěžování dříve nabytých vědomostí.