WAZZUP? Slovník slangu a hovorové angličtiny, 2. vydání

WAZZUP? Slovník slangu a hovorové angličtiny, 2. vydání

Výrazně rozšířené a aktualizované vydání slovníku slangu a hovorové angličtiny. Obsahuje přehled termínů a obratů současné hovorové angličtiny britské, americké, kanadské, australské a jihoafrické. Speciální přílohou je stručný slovníček Cockney rhyming slang a přehled zkratek používaných při komunikaci na internetu nebo při psaní textových zpráv v angličtině.

ISBN: 978-80-7508-254-1
vazba: měkká, lepená vazba, matné lamino
EAN: 9788075082541
formát: 115 x 165 mm
stran: 288
hmotnost: 258 g
edice: 2
vydání: 4. 1. 2017
Obsah
  • 288 stran, 12 000 aktuálních slangových a hovorových výrazů
  • britská, americká, kanadská a australská angličtina
  • slangové a hovorové idiomy s příklady a českými překlady
  • stručný slovník Cockney rhyming slang
  • přehled zkratek užívaných na internetu, v e-mailech a SMS zprávách
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Druhé, výrazně rozšířené a aktualizované vydání slovníku současného slangu a hovorové angličtiny. Dnešní hovorová i slangová angličtina se velice rychle vyvíjí a mění a díky televizi, filmové tvorbě, internetu a dalším médiím se také rychle šíří do všeobecného povědomí. Z některých slangových termínů se tak časem stávají termíny běžně používané a rozšířené. Díky mnohovýznamovosti velkého množství anglických slov mívají i běžná slova kromě svého oficiálního významu i několik významů slangových, které lze často rozlišit až podle kontextu nebo prostředí, z něhož text pochází.

Uživateli angličtiny, a to i poměrně zkušenému, se proto může nezřídka stát, že ve filmu, sdělovacích prostředcích nebo i běžném hovoru s rodilým mluvčím narazí na termíny nebo obraty, které nejsou prakticky v žádném všeobecném slovníku k nalezení nebo které mají v daném kontextu zcela jiný slangový či hovorový význam, než je ten obecně uváděný. 

Cílem tohoto slovníku je poskytnout uživateli přehled termínu a obratů běžné současné slangové a hovorové angličtiny, a to jak britské, tak i americké, kanadské, australské a jihoafrické. Ve slovníku tohoto rozsahu není možné postihnout uceleně veškerou slangovou a hovorovou angličtinu včetně okrajových, oborových a místních termínů a nelze to ani vzhledem k rychlému vývoji anglického slangu. Těžištěm slovníku je proto současný běžně užívaný slang a hovorová angličtina, na které můžete narazit na internetu, ve filmech, tisku a médiích.

Speciální přílohou je stručný slovníček poměrně proslulého Cockney rhyming slang obsahujícího i nové moderní výrazy a dále přehled zkratek používaných dnes při komunikaci na internetu, psaní e-mailů nebo textových zpráv v angličtině.