Tygeris – instalace a provoz

Naše dlouholeté zkušenosti nám umožnili vytvořit moderní překladový systém Tygeris, který kombinuje výše zmíněné výhody CAT nástrojů s vlastními překladači, slovníky, korekturními nástroji a dalšími užitečnými doplňky.

Tygeris slouží primárně jako nástroj pro překladatele, korektory a osoby odpovědné za realizaci celého projektu. Určité funkce využívá i klient, který ocení zejména jednoduché rozhraní pro upload či download souborů a sledování jednotlivých fází projektu (překlad, korektura, výstupní kontrola apod.).

Při vývoji nástroje jsme kladli důraz na efektivní a přehledné uživatelské rozhraní. V porovnání s ostatními systémy Tygeris poskytuje více informací, přičemž neruší uživatele nepotřebnými ovládacími prvky. Tím se maximalizuje prostor pro překládaný text, jeho kontext a další relevantní informace.

Kromě překladové paměti je k dispozici také nástroj pro kontrolu terminologie, korektor pravopisu a systém pro přidávání poznámek k jednotlivým segmentům. K dalším funkcím patří zobrazování zdrojového dokumentu nebo překladu se zvýrazněním aktivního segmentu, vyhledávání v korpusu a samozřejmě slovník.

Bezpečnost práce s dokumenty je zajištěna prostřednictvím přístupových kódů, které obdrží překladatel při zahájení projektu a které lze v budoucnu kdykoli odebrat.