Tygeris – nejčastější otázky

Co je to CAT?

CAT je zkratka z anglického computer-aided translation (počítačem podporovaný překlad). Jedná se o široce rozšířený typ software pro profesionální překladatele, bez kterého se moderní překladatelství neobejde.

Poskytuje uživatelské rozhraní pro definici překladových úkolů a vlastní překlad. Klíčové pro produktivitu i kvalitu výsledku je efektivní nerušivé rozhraní, které uživateli ukáže všechny užitečné informace a přitom neruší informacemi v danou chvíli nepotřebnými. V případě překladatelů se jedná zejména o dobrý přehled o kontextu každé překládané věty, dělení na odstavce a podobně.

Důležitou složkou každého CAT nástroje je překladová databáze, do které se průběžně ukládá překládaný text a při budoucích výskytech shodných či podobných segmentů dostává překladatel návrhy z dřívějšího překladu, které buď potvrdí, nebo patřičně upraví. To napomáhá konzistenci a věcné správnosti překladu a současně zrychluje práci.

Čím se liší překladový systém Tygeris od ostatních?

Při vývoji vlastního systému jsme se snažili spojit výhody CAT nástroje a strojového překladače, a navíc při tom zúročit i vlastní jazyková data a technologie. Vycházíme z myšlenky, že i když ne vždy lze strojový překlad bez výhrad využít, jeho oprava je podstatně rychlejší než překlad od začátku. Aby výchozí pozice pro opravu byla co nejlepší, je k dispozici více alternativ, z nichž je možné počáteční překlad vybrat.

Systém je dostupný v on-line verzi, pro jeho využití postačí aktuální webový prohlížeč. V případě potřeby bude možná současná spolupráce více překladatelů na jednom dokumentu. Na rozdíl od off-line spolupráce tak bude možné okamžitě čerpat z výsledků kolegů, čímž bude od počátku usnadněno udržení konzistence textu a terminologie, bez nutnosti pozdější synchronizace. Další výhoda práce on-line je, že všichni, včetně zadavatele, mají přehled o aktuálním stavu a rychlosti postupu překladu.

  • přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní
  • varianty nabízených překladů a možností jejich ověření
  • integrované nástroje a data společnosti Lingea
  • napojení a kontextové hledání ve vlastních vysoce kvalitních slovnících
  • konkordance a rozšířené hledání v korpusech
  • přímé napojení Wikipedie