Tygeris – nejčastější otázky

Co je to CAT?

CAT je zkratka vytvořená z anglického computer–aided translation (počítačem podporovaný překlad). Jedná se o široce rozšírený typ softwaru pro profesionální překladatele, bez kterého se moderní překladatelství neobejde.

Čím se liší překladový systém Tygeris od ostatních?

Při vývoji systému jsme spojili výhody CAT nástroje se strojovým překladačem, se slovníky a zúročili jsme další vlastní jazyková data a technologie. Tygeris není nikterak závislý na softwaru třetích stran. Navíc je vyvíjen ve spolupráci s překladateli, aby byly zohledněny všechny jejich potřeby a přání.

Co je překladová paměť?

Překladová paměť je soubor, v němž se zaznamenávají segmenty (části textu) ze zdrojového jazyka (z kterého překládáme) a vytváří se jejich ekvivalenty v cílovém jazyce (do kterého překládáme) na základě lidského překladu. Pokud v textu narazíme na stejně znějící větu podruhé, nemusíme ji znovu překládat, ale použijeme již dříve zpracovaný překlad. Jestliže je věta obdobná, stačí předchozí překlad mírně upravit a můžeme ho opět použít. Díky tomu dochází k významné úspoře času a energie, neboť tím předcházíme opakování činností.

Tygeris vyhodnotí, jaká je mezi zadaným segmentem a zdrojovou částí uložených záznamů percentuální shoda, v případě dostatečného výsledku (jeho výši si stanoví sám uživatel) nabídne verzi překladu. Do Tygerisu je možné buď importovat již existující překladatelskou paměť, nebo vytvořit a exportovat novou.

Co je to glosář?

Glosář je soubor, který informuje o konkrétním překladu slova nebo fráze. Tento překlad se má použít vždy, když se termín v textu objeví, aby byla zajištěna konzistence v celém dokumentu, případně v celé sérii dokumentů.

Program Tygeris tato slova eviduje a překladatele na jejich výskyt automaticky upozorní.

Co je to strojový překlad?

Jedná se o text přeložený strojem. Takový text obvykle vyžaduje následnou úpravu od člověka (posteditaci), aby byl zcela správný a srozumitelný. Mezi příklady strojového překladu patří: Lingea Translator, Google Translate, DeepL, Microsoft Bing.

Co je Tygeris Manager a Tygeris Editor?

Tygeris zjednodušuje práci jak překladatelům a korektorům, tak i projektovým manažerům.

Tygeris Manager je prostředí, ve kterém se spravují a monitorují překladatelské projekty a zakázky.

Tygeris Editor je prostředí, ve kterém překladatel překládá dokument, případně korektor překlad kontroluje a opravuje.

Jaké formáty zdrojových souborů jsou podporovány?

Microsoft Office:

.docx, .xlsx, .pptx

Open Office:

.odt, .ott, .ots, .odp, .otp

Publikační:

.mif, .idml, .icml, .dita

Webové:

.htm, .html, .xhtml

Výměnné:

.xml, .json, .yml, .yaml, .dtd, .csv, .tsv

Lokalizační:

.srt, .xlf, .xliff, .sdlxliff, .ttx, .po

Ostatní:

.txt, .properties, .strings, .resx, .wix