Gramatika současné němčiny, 3. vydání

Gramatika současné němčiny, 3. vydání

Nová autorská německá gramatika je vytvořena podle nových pravopisných pravidel. Všechny běžné jevy mluvnice podává přehledně a čtivě. Obecné výklady jsme omezili na minimum a doplnili je přehlednými tabulkami a příklady. Věříme, že naše gramatika bude každodenní oporou všem studentům němčiny.

ISBN: 978-80-7508-454-5
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788075084545
formát: 115 x 165 mm
stran: 176
hmotnost: 166 g
edice: 3
vydání: 30. 4. 2019
Obsah
  • 12 kapitol a 120 podkapitol
  • Přehled nových pravidel německého pravopisu
  • Přehled nepravidelných sloves, podrobný rejstřík.
Doporučujeme
Podrobné informace

Každý, kdo se učí nebo již prakticky používá cizí jazyk, se neobejde bez dobré znalosti mluvnice a jejích pravidel. Přicházíme proto s novou autorskou gramatikou německého jazyka, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy současné němčiny v přehledné grafické úpravě.

Němčina patří k jazykům, které vyžadují zpočátku velkou trpělivost, je nutné zvládnout větší objem znalostí, abyste si mohli aspoň jednoduše popovídat. Její gramatický systém je poměrně složitý, ale zároveň pravidelný. Proto jsme obecné výklady omezili na minimum a doplnili je přehlednými tabulkami. Každý jev je také dokreslen velkým množstvím příkladů pečlivě vybraných z tisku či spolehlivých internetových zdrojů tak, aby skutečně odrážely současnou podobu německého jazyka. Důraz jsme přitom kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité a ty, které se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se např. směrových příslovcí hin a her, použití členu, stavby německé věty či přehledy odlišných předložkových vazeb doplněné množstvím příkladů. Naopak méně používané slovesné tvary jsou zmíněny pouze okrajově.

Příručka je vytvořena podle nových pravopisných pravidel a příklady i výklady je respektují. Při tvorbě jsme vycházeli z moderních příruček, zúročili jsme také bohaté zkušenosti z mnohaletého vývoje slovníků. Věříme, že naši gramatiku ocení jak studenti a učitelé, tak všichni ti, kteří se s němčinou setkávají v praxi a chtějí mít kdykoli po ruce všechny důležité informace.