Výuka na dálku a opakování učiva

V naší podpoře jazykového vzdělávání pokračujeme i v novém školním roce. ZDARMA a bez nutnosti registrace můžete nadále využívat výukový portál vyuka.lingea.cz, který kromě učebnic angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny nabízí i naše Mluvníky, Gramatiky a Konverzace. A postupně budou přibývat další data. Prozatím najdete na portálu prvních 10 lekcí v moderním grafickém provedení.

vyuka.lingea.cz

Učebnice vyvíjíme pro samostudium cizích jazyků, zejména pro začátečníky a mírně pokročilé. Kromě tradiční učebnicové struktury (dialogy, články, gramatika, cvičení, slovní zásoba) jsme připravili netradiční oddíl k aktuálním reáliím, společenským zvyklostem, jazykovým zajímavostem aj. To vše se zaměřením na současný živý jazyk z nejběžnějších životních situací. Autenticita nahrávek je zajištěna rodilými mluvčími. Pro pokročilejší žáky otevíráme na novém portálu další rozsáhlé doplňkové materiály – gramatiku, konverzaci a mluvník. Současně získáváte přístup i k našim rozsáhlým slovníkům o 70 000 heslech.