Čeština

Školní knižní tituly pro český jazyk


  česká gramatika

Aktuální školní pravidla českého pravopisu se schvalovací doložkou MŠMT pro ZŠ i SŠ platnou do roku 2022 jsou vyprodána. Připravujeme nové vydání. 

Gramatika současné češtiny mluvnici vysvětluje pomocí jednoduchých pouček, příkladů a tabulek. Upozorňuje také na problematické jevy současné češtiny, najdete zde například část věnovanou stále rostoucímu počtu cizích a přejatých slov. K dispozici také jako e-book.

Český jazyk on-line: nechybujte.cz

Web nechybujte.cz je tím správným místem, kde najdete vše o češtině. Poradí s problematickým jevy pravopisu, s významem cizích slov, výběrem synonym, vysvětlí gramatiku, vylepší formulaci vět nebo opraví jakýkoliv vložený text. Stránky pomůžou žákům vylepšit jazykový styl a vyjadřovat se bezchybně a přesně. Ovládání je maximálně jednoduché, a tak si zde odpovědi najdou i děti na 1. stupni ZŠ. Nejen pro ně jsme ve výkladovém slovníku doplnili desítky obrázků.

Poslední vychytávkou jsou interaktivní tabulky skloňování jmen i časování sloves (včetně podmiňovacích způsobů a přechodníků) ve Slovníku současné češtiny. Stačí kliknout na symbol trojúhelníku za heslovým slovem. Tuto možnost ocení u obtížnějších slov všichni, velkou pomocí bude žákům - cizincům.