Gramatika současné češtiny

Aktuální česká gramatika, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. I když se jedná o kapesní vydání, obsah publikace miniaturní není. Pravidla mluvnice dokresluje množstvím příkladů a praktických poznámek. Pro přehlednost jsou jednotlivé gramatické jevy shrnuty do tabulek a doplněny názornými příklady. Bonusové pasáže navíc upozorňují na zapeklité pravopisné úkazy.

Vydání: 1., 2012 | Stran: 224 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-87471-53-1
Vazba: lepená vazba, obal měkké lamino | Ebook format: epub 9788087819784 | Dostupnost: skladem
Systém: lepená vazba, obal měkké lamino | ISBN: 978-80-87471-53-1
Balení: 224 | 165x115 mm | Dostupnost: skladem
cena: 199
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady, množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy, podrobný rejstřík
  • Ukázkové stránky jsou z knihy. Podoba a rozsah e-booku se může od knižní verze lišit.
Hlavní vlastnosti
Ukázkové strany
Gramatika současné češtiny Gramatika současné češtiny Gramatika současné češtiny Gramatika současné češtiny Gramatika současné češtiny Gramatika současné češtiny Gramatika současné češtiny Gramatika současné češtiny
Doporučujeme

Slovník českých synonym a antonym

Školní slovník českých synonym

Školní pravidla českého pravopisu, 3. vydání

Školní slovník současné češtiny

Podrobnější informace

Nová autorská gramatika českého jazyka, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Naleznete zde široce pojatý přehled české mluvnice, který není pouhým papouškováním padesát let uleželé Stručné mluvnice české z per Havránka a Jedličky, nýbrž extraktem z bohatých jazykovědných zdrojů. Autorský kolektiv čerpal nejen z řady kodifikačních příruček, ale především z bohatého lexikálního materiálu, který byl nashromážděn za více než desetiletí existence nakladatelství LINGEA.

Gramatika současné češtiny není akademickým průvodcem po lingvistické teorii, naopak, jejími jmenovateli jsou stručnost, přehlednost, praktičnost a aktuálnost. Snažili jsme se vše formulovat srozumitelně a pokud možno čtivě. Pro přehlednost jsou jednotlivé gramatické jevy shrnuty do tabulek a doplněny názornými příklady. Orientace v textu je usnadněna stručným obsahem kapitol a podrobným rejstříkem pojmů. Možnosti praktického využití rozšiřují i bonusové pasáže, které upozorňují na zapeklité pravopisné úkazy. Jedná se například o kapitolu zabývající se shodou přísudku s podmětem.

Zvýšená pozornost je věnována problematickým jevům současné češtiny. V publikaci naleznete například rozsáhlou pasáž věnovanou skloňování českých podstatných jmen, především začleňování stále rostoucího počtu cizích a přejatých slov do českého deklinačního systému nebo důkladný popis problematiky tvorby slovesných tvarů.

A komu je naše gramatika určena? Určitě ji ocení studenti základních a středních škol, kteří si chtějí prohloubit své jazykové znalosti. A věříme, že své místo si najde i v domácích knihovnách, ve firmách či na úřadech.