On-line kurz Angličtina příprava ke státní maturitě

On-line kurz Angličtina příprava ke státní maturitě

Víme, že to dáš! A jak si tím můžeme být jistí? Spojili jsme se s gymnázii, středními školami a učilišti, abychom poznali pohled kantorů a komisařů, kteří u ústní části zkoušky sedí. Vyzvali jsme je ke spolupráci, jejímž výsledkem je unikátní 4 měsíční kurz, který pokrývá všechny tři oblasti, které tě u státní maturity z angličtiny čekají. 

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: on-line | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: člověk a svět, každodenní povinnosti, zdravý životní styl, svět kolem nás...
  • Metodika a studijní obsahy jsou vytvořené ve spolupráci s učiteli jazyků, kteří u maturity sedí.
Hlavní vlastnosti
  • Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Angličtina jako příprava ke státní maturitě je pro vás skvělou volbou, pokud se potřebujete na zkoušku připravit. Jednotlivé lekce jsou sestaveny tak, že cvičení mají studenta naučit angličtinu a zároveň ho připravit na obsahovou stránku zkoušky. Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém vám umožní si jakékoli cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby.

Učivo je rozděleno do 4 tematických kapitol, nultá kapitola je tzv. rozvržení maturity, kde se student může podívat, co ho u maturity čeká a jaká je její struktura. Student se dále seznámí se slovíčky, které se mu stanou užitečné nejen při maturitě, ale i v životě. Prostuduje a ucelí si také celou gramatiku, která je na střední škole vyučovaná.  

1. KAPITOLA - ČLOVĚK A SVĚT KOLEM NĚJ

1. LEKCE - RODINA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Lexika členové rodiny, rodinné události, oslavy a svátky, Gramatika present simple and present continuous, countable and uncountable nouns / adjectives - comparison, compound adjectives, Reálie a témata pro poslech/čtení s porozuměním svatební obřad ve světě Vánoce a Velikoce v anglicky mluvících zemích

2. LEKCE - ČLOVĚK
Lexika části těla a oblečení, denní režim a hobby, Gramatika there is, there are / it as a subject, present perfect simple and present perfect continuous, Reálie a témata pro poslech/čtení s porozuměním o módě, zajímavosti, jak trávit volný čas (s ohledem na aj mluvící země)

3. LEKCE - STÁT A SPOLEČNOST
Lexika stát (státní orgány, zřízení…), světové organizace, Gramatika past simple and past continuous / so, such, such a / too, enough so, such, such a / too, enough, Reálie a témata pro poslech/čtení s porozuměním, Česká republika, politická situace ve světě

2. KAPITOLA - KAŽDODENNÍ POVINNOSTI

1. LEKCE - BYDLENÍ
Lexika popis domu, zahrady, interiér, Gramatika future forms, modal verbs, Reálie a témata pro poslech/čtení s porozuměním je lepší bydlet na vesnici nebo ve městě?zajímavý trendový článek na danou tématiku, 

2. LEKCE - ŠKOLA
Lexika ve škole, vzdělávání, Gramatika, past perfect and past perfect continuous, conditionals / if unless, Reálie a témata pro poslech/čtení s porozuměním šikana, český x anglický systém vzdělávání

3. LEKCE - PRÁCE
Lexika druhy zaměstnání, terminologie spojená s prací, Gramatika subject, object questions, wish, if only, Reálie a témata pro poslech/čtení s porozuměním článek o zajímavém zaměstnání, problémy nezaměstnanosti 

3. KAPITOLA -ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

1. LEKCE - STRAVOVÁNÍ
Lexika jídlo a jeho příprava, světová kuchyně, Gramatika, pasive voice, have sth done / have sb do sth, get sb do sth, Reálie a témata pro poslech/čtení s porozuměním v restauraci stravování ve fast foodech

2. LEKCE - ZDRAVÍ
Lexika u lékaře a nemoci, zdravý životní styl, Gramatika used to do / would do be, get used to+ing, Reálie a témata pro poslech/čtení s porozuměním civilizační choroby, zdravý životní styl

3. LEKCE - SPORT
Lexika letní sporty, zimní sporty, Gramatika reported speech, diferent words introducing reported speech, Reálie a témata pro poslech/čtení s porozuměním olympijské hry doping a nečestný sport

4. KAPITOLA - SVĚT KOLEM NÁS

1. LEKCE -PŘÍRODA
Lexika zeměpisné názvy, zvířata, rostliny, životní prostředí, Gramatika question tags / indirect questions, he is said / it is said, Reálie a témata pro poslech/čtení s porozuměním život v přírodě bez moderních vymožeností, ekologická katastrofa, ničení planety, 

2. LEKCE - CESTOVÁNÍ A TURISTIKA
Lexika dovolená, v hotelu, Gramatika pronouns your vs yours / reflexive pronouns, another, other(s) / each other, Reálie a témata pro poslech/čtení s porozuměním o zajímavém místě ve světě, nejkrásnější hotel světa 

3. LEKCE - KULTURA
Lexika v divadle, kině, na výstavě…, film, Gramatika suppositions about presents situations, / suppositions about past situations, negative prefixs and suffixes, Reálie a témata pro poslech/čtení s porozuměním shakespear a jeho hry dnes, o známém filmu

4. LEKCE - VĚDA A TECHNIKA
Lexika spotřebiče, elektronika, budoucnost, vesmír, Gramatika expressing purpose / expressing result, expressing reason / expressing preferences, Reálie a témata pro poslech/čtení s porozuměním život a internet, moderní technologie, osidlování vesmíru

GARANCE ROZSAHU KURZU
20 minut denně, 4 měsíce výuky, 450 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 360 nových slovíček, 150 frází, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení vhodných pro začátečníky, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, video výklady

GARANCE KVALITY METODIKY KURZU
Metodika a studijní obsahy jsou vytvořené ve spolupráci s kantory a komisaři, kteří u státní maturitní zkoušky přísedí.