On-line kurz Francouzština pro pokročilé B2

On-line kurz Francouzština pro pokročilé B2

Cílem tohoto jazykového kurzu je rozšíření slovní zásoby konkrétních témat, prohloubenívybraných gramatických jevů a setkání s kulturou v oblasti gastronomie, umění, hudby, geografie, ale také jazykových specifik daných frankofonních oblastí. Zmíníme také Frankofonii, její význam a různé jazykové zajímavosti. Celý kurz je sestaven tak, aby vás připravil na mezinárodní jazykovou zkoušku DELF B2.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: Un peu de repos, Vie au quotidien, Savoir-vivre, France actuelle, Příprava na DELF B2
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Francouzština pro pokročilé B2 je vhodná právě pro vás, pokud chcete rozšířit svou stávající slovní zásobu a gramatiku k plynulé konverzaci. Kurz zároveň slouží jako příprava na mezinárodní jazykové zkoušky z francouzštiny DELF B2. Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém Vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby.

Kurz je rozdělený do 5 tematických kapitol. Závěrečná kapitola je věnována revizi studia a zkoušky DELF B2 nanečisto. Kurz se soustředí na rozvoj stávající slovní zásoby, gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev.

TEMATICKÉ OKRUHY
Un peu de repos, Vie au quotidien, Savoir-vivre, France actuelle, Příprava na DELF B2

GRAMATIKA
Adverbes, plusque parfait, noms à doubles genres, voyelles nasales, Concordance des temps, cause et conséquence, prépositions de temps, concession, opposition et but, conditionnel  passé, conjonctions conditionnelles, mots composés, subjonctif passé, phrase hypothétique , doubles pronoms, participe présent, Adjectif verbal, gérondif, futur antérieur, discours direct x indirect, autorisation et interdiction, pronoms relatifs composés, modalisation, mise en relief, pronoms indéfinis, pronoms demonstratifs, expressions de la comparaison

SLOVNÍ ZÁSOBA
Sports, santé, jardinage, arbres, animaux de la fôret, insectes et oiseaux, accessoires de la mode, tissus et motifs, métiers de la mode, caractère, vie en famille, réactions émotionnelles , mots composés, gestes culinaires, ustensiles, bon apétit, bricolage, logement, tâches ménagères, équipement d´un appartement, arts plastiques, art du spectacle, cinéma et photo, Francophonie, on voyage, tourisme, technologie, médias, presse, ordinateur, gouvernement et politique, enseignement, banque et argent, travail, économie, chômage, alcool, drogues et cigarettes, crimes et délits, environnement

VYUŽITÍ JAZYKA V PRAXI
Zkratky, Familiární výrazy, Francouzské dialekty, Jazyk SMS, Argot

PŘÍPRAVA DELF B2
Compréhension de l´oral, Compréhension des écrits, Production écrite