On-line kurz Němčina pro začátečníky A1-

On-line kurz Němčina pro začátečníky A1-

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás němčinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: První kontakty, Moje rodina, Denní režim, Jídlo a pití, Kde bydlíte?, Cestování...
  • Gramatika: zájmena, časování, členy, tvorba vět, otázka, zápor, nepravidelná slovesa, skloňování, modální slovesa
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás němčinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace. Jestliže se odhadnete nesprávně a náplň kurzu vám nebude vyhovovat, můžete si do 14 dnů vybrat jiný kurz nebo požádat o vrácení peněz. Nic neriskujete, neváhejte a zkuste to.

TEMATICKÉ OKRUHY
První kontakty, Moje rodina, Denní režim, Jídlo a pití, Kde bydlíte?, Cestování,

GRAMATIKA
osobní zájmena, určitý člen, časování SEIN, vykání, zápor, otázka, časování sloves (heißen, kommen, wohnen), přivlastňovací zájmena (1.pád), časování sloves podle vzoru 'arbeiten', nepravidelné časování sloves (např. lesen, fahren), zpodstatnělá slovesa, odlučitelné předpony, slovosled ve větě, neurčitý člen, zápor 'kein', časování slovesa 'möchten', časování slovesa haben, nulový člen, 4.pád podstatných jmen s určitým členem, Ich mag/Ich mag nicht, 4.pád podstatných jmen s neurčitým členem, časování slovesa gefallen, modální sloveso wollen, modální sloveso können, odpověď ja/nein/doch, Perfekt (se slovesem haben), Perfekt (se slovesem sein),

SLOVNÍ ZÁSOBA
pozdravy a loučení, představujeme se, osobní zájmena, určitý člen, povolání, abeceda, tázací zájmena, země a jazyky, členové rodiny, přídavná jména a příslovce, předložkové vazby, základní slovesa, dny v týdnu, části dne, koníčky, osobní údaje, věci denní potřeby, každodenní činnosti, koupě lístku, potraviny, jídlo a pití, jídelní lístek, nábytek, barvy, pokoje, druhy bydlení, pronájem bytu, časové údaje, počasí, dopravní prostředky, číslovky 1-1000,

FRÁZE
setkáváme se a představujeme, popisujeme svou rodinu, popisujeme svůj den, upřesnění významu, porozumění, hovoříme o škole a o studiu, jak se zeptat na cenu, nákup lístku do kina, vyjádření názoru, vyjádření vlastnictví, ptáme se na směr, popis dovolené a minulých zážitků, pozdrav z dovolené, v restauraci, dopis