On-line kurz  Němčina pro začátečníky A1+

On-line kurz  Němčina pro začátečníky A1+

Už máte na čem stavět, ale ještě pořád chybí potřebná sebedůvěra k tomu, abyste klikli na úroveň A2? Nebaví vás věčné opakování těch samých slovíček, slovesa „sein“ a „haben“ vyčasujete, i když vás vzbudím o půlnoci, ale pořád si nejste jistí v kramflecích? Potom je následující kurz právě pro vás!

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: Zaměstnání a práce, Podnikání, Město a kultura, Lidské tělo, Cestování, Nakupování, Oslavy, Svatba.
  • Gramatika: Perfektum, Préteritum, Časové údaje a předložky, Přivlastňovací zájmena, Porovnávání, Stupňování
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Němčina pro začátečníky A1+ je vhodná právě pro vás, pokud chcete získat potřebnou sebedůvěru a vyplnit mezistupeň mezi A1 a A2. Upevníte si své předchozí znalosti a přidáte další. Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém Vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby.

Kurz je rozdělen do 6 tematických kapitol. Po ukončení kurzu se nebudete bát zeptat na cestu nebo zajímavá místa v okolí, bez problému nakoupíte nebo pozvete přátele na večírek, a když vás z toho všeho ráno bude bolet hlava, bez ostychu zajdete k doktorovi. Závěrečná 7. kapitola je věnována revizi studia, kde si zopakujete, co jste se v kurzu naučili a připravíte se na zkoušku Goethe A1.

TEMATICKÉ OKRUHY
Zaměstnání a práce, podnikání, Město a kultura, Lidské tělo a zdravý životní styl, Cestování a orientace, Nakupování, Oslavy, svátky, svatba, Opakování,

FRÁZE
Zaměstnání a práce, Ve městě, Na ulici, Porozumění, Nemoci, U lékaře, Domluvení termínu, Na nádraží, Mapa, Blahopřání 1 a 2, Svatba, Pozvánka

GRAMATIKA
Perfektum, Préteritum slovesa SEIN, Časové údaje a předložky, Préteritum slovesa HABEN, Vyjádření názoru, Časové předložky VOR, SEIT, Časová předložka FÜR, Zájmeno MAN, Müssen, dürfen, Rozkazovací způsob, Přivlastňovací zájmena, Přivlastňovací zájmena – 4. pád, Sollen – Mít povinnost, Er mag – Má rád, Předložky se třetím pádem, Třetí pád, Cestování, Na ulici – Auf der Straße, Místní předložky, Neurčitý člen: 3. pád, Spojování – Zusammenfügung, Místní předložky 2, 4. pád – Akkusativ, Vazba „es gibt", Zájmena ve třetím pádu, Slovesa se zájmeny, Které se ti líbí?, Welcher – Který, Dieser – Tento, Porovnávání – Komparation, Stupňování – Steigerung, Od-do – Von-bis, Stupňování – Steigerung 2, Řadové číslovky 1 a 2, Werden 1 a 2, Denn – Protože, Zájmena: Akkusativ, Dopis – Der Brief,

SLOVNÍ ZÁSOBA
Zaměstnání a práce 1 a 2, Časové údaje, Na pracovišti, Podnikání 1 a 2, Ve městě, Bydlení, Datum, Památky, Zákazy a povolení, Hotel, Ubytování, Formulář, Části těla 1 a 2, Zdraví, Nemoci, Lidé, Domluvení termínu, Cestování, Kolem světa, Na cestě 1 a 2, Ve městě, Mapa, Obchodní dům, Nákupy, Oblečení 1 a 2, V obchodě, V kanceláři, Lepší, dražší, delší, Oslavy, Svátky, Co plánuješ?, Svatba