On-line kurz Obchodní španělština pro pokročilé B2

On-line kurz Obchodní španělština pro pokročilé B2

Posuňte se v tom, co už umíte dál a využijte tento kurz k získání toho nejpodstatnějšího pro gramotnou obchodní konverzaci.  Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia a je přípravou na obchodní zkoušku DELE B2. 

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: Výrobky, výroby a služby pro zákazníka, Marketing, Firma, Konkurence...
  • Gramatika: gerundium, předložky, způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací, minulý čas
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém Vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby. Online kurz obchodní španělštiny pro pokročilé je završen kompletním testem. Tato závěrečná rekapitulace je zároveň seznámení se s formátem mezinárodních jazykových zkoušek Španělského Institutu Cervantes, neboť celý test je koncipován jako obchodní zkouška DELE B2.

TEMATICKÉ OKRUHY
Výrobky, výroby a služby pro zákazníka, Marketing, Firma a její vedení, Pracoviště, Firemní komunikace, Konkurence, Zkouška

GRAMATIKA
předložky, gerundium, jednoduché časy oznamovacího způsobu (přítomný, minulý, souminulý, budoucí, podmiňovací), budoucí čas, idiomatické výrazy, podmiňovací způsob, spojky v složených větách, spojovací způsob a jeho použití v rozkazovacím způsobu, minulý čas imperfektum, dokonavé časy (minulý, předminulý, budoucí), minulý čas spojovacího způsobu

SLOVNÍ ZÁSOBA
statky, vlastnosti výrobku, klasifikace výrobků, výrobní faktory a přírodní zdroje, výrobní sektory, výrobní místa, zákaznické služby, kvalita výrobku, reklamace výrobku, marketing, cíle marketingu, marketingový plán, průzkum trhu, marketingový mix, cena, distribuce a podpora prodeje výrobku, firmy podle velikosti a právní formy, firmy podle ekonomických sektorů, strategický, operační a interní marketing, řízení lidských zdrojů, svět práce, zaměstnání, lidský kapitál, dělba práce, hledání zaměstnání – inzerát, žádost, odměna za práci, pracovní pohovor, ústní a písemná komunikace, poštovní služby, vhodnost komunikace, obchodní komunikace, obchodní dopis, interní komunikace ve firmě, obchodní prezentace, konkurence na trhu, konkurenceschopnost – kvalita, šíře a podpůrné služby k výrobkům

VYUŽITÍ JAZYKA V PRAXI
reklamace výrobku, zásady dobré služby pro zákazníka, pohovor v pracovní agentuře, obchodní korespondence, obchodní prezentace

FRÁZE
na výrobním oddělení firmy, ve vedení firmy, v oddělení reklamací, na marketingovém oddělení firmy, v pracovní agentuře, u pracovního pohovoru, na obchodním oddělení firmy, vyjádření (ne)spokojenosti, setkávání, návrhy, uvedení výrobku na trh, rozvoj firmy, hledání zaměstnání

GARANCE ROZSAHU KURZU
20 minut denně 6 měsíců výuky + 1 měsíc DELE B2, 60 hodin studia, 700 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 600 nových slovíček, 250 frází, 50 gramatických výkladů, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, hodnotící videa.