On-line kurz Španělština pro začátečníky A1

On-line kurz Španělština pro začátečníky A1

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás španělštinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: lidé a věci, na prázdninách, naše rodina, lidé, nakupování, bydlení, ...
  • Gramatika: sloveso být (ser, estar), výslovnost, přízvuk, množné číslo, zájmena v 1. pádě, rod podstatných jmen, ...
  • Slovní zásoba: pozdravy a loučení, představujeme se, osobní zájmena, tázací zájmena, věci, místa, lidé, ...
  • Fráze: když nerozumíme, ptáme se na rodinu, jak neformálně reagovat při rozhovoru, jak vyjádřit údiv, ...
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás španělštinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace.

O kurzu

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti.

Obsah kurzu

TEMATICKÉ OKRUHY

Lidé a věci, Na prázdninách, Naše rodina, Lidé, Nakupování, Bydlení.

GRAMATIKA

Sloveso BÝT (SER, ESTAR), výslovnost, přízvuk, množné číslo, zájmena v 1. pádě, rod podstatných jmen, člen určitý a neurčitý, tvorba záporu, tvorba otázek, shoda přídavných a podstatných jmen, předložky, vyjadřování pádů, slovesné třídy – časování pravidelných sloves, časování nepravidelných sloves, časování sloves se změnou kmenových samohlásek, časování zvratných sloves, ukazovací zájmena, tázací zájmena a příslovce, přivlastňovací zájmena nesamostatná, přivlastňovací zájmena samostatná, číslovky 1 – 20, číslovky 21 – 199, blízká budoucnost – vazba IR A + INFINITIV, slovesa SER a ESTAR s přídavným jménem nebo příčestím, neosobní slovesný tvar HAY, vyjádření povinnosti, nutnosti pomocí sloves – HAY QUE, TENER QUE, DEBER, účelové věty – vazba PARA + INFINITIV, obvyklé opakování děje – vazby SOLER + INFINITIV, TENER LA COSTUMBRE DE + INFINITIV.

SLOVNÍ ZÁSOBA

Pozdravy a loučení, představujeme se, osobní zájmena, tázací zájmena, věci, místa, lidé, vlastnosti, povolání, prázdniny, národnosti, jazyky, barvy, naše třída, blízká rodina, moji příbuzní, číslovky 1-100, sporty, povolání, místa, kde pracujeme, pokoje a věci v bytě, druhy bydlení, směry, pozice, popis osob, vzhled, lidské vlastnosti, oblečení, názvy jídel, ovoce, zelenina a ostatní potraviny.

FRÁZE

Když nerozumíme, ptáme se na rodinu, jak neformálně reagovat při rozhovoru, jak vyjádřit údiv, jak vyjádřit překvapení, jak se zeptat na volné pokoje, jak si najít ubytování, vyjádření přání a představ, v restauraci.

Garance rozsahu kurzu

20 minut denně, 6 měsíců výuky + 1 měsíc opakování a test, 60 hodin studia, 700 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 600 nových slovíček, 40 gramatických výkladů, 250 frází, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, hodnotící videa.

Po objednání a zaplacení kurzu vám do 3 pracovních dnů přijdou na e-mail přihlašovací údaje.